Rekisteriseloste


Rekisteriseloste

Viite: Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä: 14.4.2016

REKISTERIN PITÄJÄ

Sisustusarkkitehtitoimisto AIR
Huttukyläntie 695
90900 Kiiminki


Rekisteriasioista vastaava henkilö

Sisustusarkkitehti Arja Runtti
Sähköposti etunimi piste sukunimi ät sisustusarkkitehtitoimisto piste fi
Puhelinnumero 050 539 535


REKISTERIN NIMI

Sisustusarkkitehtitoimisto AIR:n asiakasrekisteri


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisterin tietoja kerätään kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella asiakassuhteen hoitamiseen sekä asiakkaaseen liittyvien sisustussuunnitteluprojektien suunnitteluun, tarjoamiseen ja hallintaan.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutus/posti/katuosoite, asiakkaaseen liittyvien projektien tiedot, asiakkaan antama palaute


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään sisustusarkkitehtitoimisto.fi -sivustolla olevien lomakkeiden kautta.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan kirjallista suostumusta. Tietoja säilytetään Sisustusarkkitehtitoimisto AIR:n käyttämien internet- ja sähköpostipalveluiden tarjoajien palvelimilla, jotka saattavat sijaita myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriin tallennettuja tietoja käyttävät ainoastaan Sisustusarkkitehtitoimisto AIR:n työntekijät. Rekisterin tietoja säilytetään salasanoilla suojattuna luotettaviksi arvioitujen palveluntarjoajien palvelimilla sekä Sisustusarkkitehtitoimisto AIR:n käytössä olevilla henkilökohtaisilla tietokoneilla ja kannettavilla laitteilla.


REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä tämän henkilötietoja. Lähetä kieltosi kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle henkilöille (ks. kohta 2).