Suunnittelupalveluni rakentajalle ja remontoijalle


Sinulle, jolle kaunis, toimiva ja kestävä tila on tärkeä.

Viihtyisä, hyvin suunniteltu asuin- ja työympäristö parantaa elämänlaatua, joten sisustuskysymyksiin kannattaa paneutua huolella. Rakentajan ja remontoijan kiirettä helpottaa ja virheratkaisuilta välttyy, kun antaa suunnittelutyön ammattilaisen tehtäväksi.

Laadukkaassa sisustussuunnittelussa jokainen suunnittelun osa-alue on erottamaton osa kokonaisuutta. Parhaaseen lopputulokseen päästään vain, kun suunnittelu tehdään kokonaisvaltaisesti kaikki osa-alueet huolellisesti huomioiden, käyttäjän todelliset tarpeet tunnistaen ja tilan suomat mahdollisuudet tehokkaasti hyödyntäen.


Tilasuunnittelu

Tilasuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että tilat palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla käyttötarkoitustaan – sekä yksittäisinä tiloina, että kokonaisuutena. Tilasuunnittelu on vaativimpia rakennus- ja sisustussuunnittelun osa-alueita, minkä takia sen laatu jää helposti heikoksi. Usein esimerkiksi tiloissa tehtäville toiminnoille ei ole varattu riittävästi tilaa tai kulkureitit ovat hankalia. Tilasuunnittelupalveluni ratkaisee nämä ongelmat ja tekee tilojen käytöstä sujuvaa ja nautittavaa. Palvelu sisältää tilajaon eli pohjaratkaisun, sekä tilojen käytön ja toimintojen suunnittelun asiakkaan tarpeiden pohjalta.


Tilasuunnittelun tuloksena saat pohjapiirustuksen, johon on merkitty

 • tilojen tyypit ja toiminnot
 • väliseinät ja muut oleelliset rakenteet
 • kiinto- ja irtokalusteiden sekä laitteiden karkea sijoittelu

Valaistussuunnittelu

Valaistuksella on ratkaiseva merkitys tilojen viihtyisyyden ja toimivuuden kannalta. Erityisesti tämä korostuu pimeässä pohjolan talvessa. Huono valaistus (väärä määrä, väärä tyyppi, väärä sijoittelu) ärsyttää, väsyttää ja tekee tiloissa toimimisesta hankalaa. Laadukas ja hyvin suunniteltu valaistus tukee luontevasti tiloissa tapahtuvia toimintoja ja parantaa käyttäjien viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Palveluni sisältää valotyyppien ja valaisinten valinnan ja sijoittelun tilaan.


Valaistussuunnittelun tuloksena saat

 • valaistusselosteen, josta selviää jokaisen suunniteltavan tilan valaistustapa
 • valaisinluettelon, jossa on kuvien kera valaisimien tiedot hankintapaikkoineen
 • detaljipiirustukset mahdollisista rakenteisiin liittyvistä valaistusratkaisuista (kuten esim. epäsuora valaistustapa)
 • valaisinten sijoittelun mitoituksineen pohjapiirustukseen

Pintasuunnittelu

Tilojen pinnat vaikuttavat merkittävällä tavalla tilojen yleisilmeeseen ja siten viihtyvyyteen. Niillä on myös suuri merkitys tilojen terveellisyyden kannalta. Hyvin suunnitellut pinnat ovat kestäviä, kauniita, miellyttäviä koskettaa ja helppoja puhdistaa sekä ylläpitää, eivätkä allergisoi tai haihduta huonetilaan terveydelle haitalllisia kaasumaisia kompenentteja. Vastuullisesti tuotetut ja valitut pintamateriaalit eivät myöskään tarpeettomasti kuormita luontoa. Pintasuunnittelupalvelussa valitsen harkiten lattioiden, seinien ja kattojen materiaalit sekä värit niin, että suunniteltava tila kestää kriittistäkin katsetta, kosketusta ja ajan hammasta.


Pintasuunnittelun tuloksena saat A4-kokoiset huonekortit, joissa

 • tiedot lattian, seinien ja katon pintamateriaaleista
 • pintojen värisävyt ja materiaalit käsittelyineen
 • tiedot toimittajista tai hankintapaikoista

KalustesuunniTtelu

Kalustus luo tilalle sen toimintojen ja toimivuuden kannalta ratkaisevat puitteet. Se vaikuttaa merkittävällä tavalla myös tilan ilmeeseen. Hyvin kalustettu tila näyttää eheältä ja siinä toimiminen on luontevaa, mutkatonta ja miellyttävää. Hyvin suunniteltua kalustusta ei myöskään ole tarpeen uusia tai vaihtaa tämän tästä, vaan se kestää käyttöä ja katsetta vuodesta toiseen. Kalustesuunnittelussa suunnittelen saumattomasti tilaan sopivat kiintokalusteet (mitoitus, tyyli, materiaalit, värit ja sijoittelu). Valitsen myös tilaan sopivat irtokalusteet ja varusteet.


Kalustesuunnittelun tuloksena saat

 • mitoitetut työpiirustukset kiintokalusteista materiaali- ja väritietoineen
 • detaljipiirustukset mahdollisista erikoisratkaisuista
 • irtokalusteluettelon, jossa on kuvien kera kalusteiden tiedot hankintapaikkoineen
 • varusteluettelon, jossa on kuvien kera varusteiden tiedot hankintapaikkoineen
 • kalusteiden ja varusteiden sijoittelun mitoituksineen pohjapiirustukseen

Laitesuunnittelu

Erilaiset koneet ja laitteet ovat tärkeitä apuvälineitä ja keskeisiä monien tilojen toimivuuden kannalta. Erityisesti tämä korostuu keittiöissä. Laadukkaalla suunnittelulla voidaan varmistaa, että laitteet sopivat käyttäjän tarpeisiin, tukevat tilassa tapahtuvia toimintoja sekä istuvat ristiriidattomasti tilan ilmeeseen ja muuhun sisustukseen. Hyvä suunnittelu pyrkii huomioimaan myös laitteiden kokonaistaloudellisuuden, johon vaikuttaa hankintahinnan lisäksi laitteiden energiankulutus, huollon tarve ja käyttöikä. Laitesuunnittelupalvelu sisältää laitteiden ja kodinkoneiden valinnan ja sijoittelun suunniteltavaan tilaan.


Laitesuunnittelun tuloksena saat

 • laiteluettelon, jossa on kuvien kera laitteiden tiedot hankintapaikkoineen
 • laitteiden sijoittelun mitoituksineen pohja- ja kalustepiirustuksiin

Tekstiilisuunnittelu

Erilaiset tekstiilit, kuten verhot ja matot, viimeistelevät tilan ilmeen ja vaikuttavat osaltaan merkittävästi tilan viihtyisyyteen ja käyttömukavuuteen. Laadukkaat tekstiilit ovat miellyttäviä koskettaa, kestäviä, allergisoimattomia ja helppoja puhdistaa. Tekstiilisuunnittelupalveluni sisältää tekstiilien valinnan halutussa laajuudessa.


Tekstiilisuunnittelun tuloksena saat

 • tekstiililuettelon, jossa on kuvien kera valittujen tekstiilien tiedot hankintapaikkoineen
 • tekstiilien sijoittelun soveltuvin osin pohjapiirrokseen ja/tai huoneselosteisiin

Muut palvelut

pohja/tilaratkaisujen arvioinnit pohjapiirustusten perusteella
tilojen 3D-mallit
materiaali- ja värimallikartat
tarjouspyynnöt kalusteista puusepänliikkeille
lupapiirustukset esimerkiksi tilojen käyttötarkoitusten muutoksia varten


Hinnoittelu ja laskutus

Suunnittelupalveluni tarjoan kiinteään hintaan. Palveluihin mahdollisesti liittyvät matkustusta vaativat tapaamiset ja suunnittelukohteen katselmoinnit laskutan kuitenkin tuntiperusteisesti ja matkakustannukset verottajan ohjeiden mukaisesti.

Työn laajuudesta riippuen laskutan työni yhdessä tai useammassa erässä suhteessa töiden etenemiseen. Maksat vain toimittamistani suunnitelmista. Loppulaskun lähetän samalla, kun toimitan viimeiset suunnitteludokumentit.

Tarkat hinnat ja ehdot näet tarjouksestani.